Tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły języka angielskiego w Krakowie – dr Weronika Sobita

Ślub, narodziny dziecka zakup mieszkania – zazwyczaj tłumacz przysięgły pojawia się w naszym życiu w chwilach ważnych i doniosłych lub wyjątkowo stresujących, jak rozprawa w sądzie. Profesjonalne tłumaczenie pozwoli uniknąć nieporozumień lub przeciągania się spraw i umożliwi Ci sprawne i szybkie załatwienie tego, co dla Ciebie ważne.

Tłumaczenia poświadczone (tłumaczenia przysięgłe)

Dla spółek i instytucji:

 • wypisy z ewidencji, akty założycielskie, pełnomocnictwa – wszystko, co potrzebne do dokonania czynności notarialnej lub załatwienia sprawy urzędowej w imieniu osoby prawnej;
 • pozwy, wyroki, wyroki sądów arbitrażowych, pisma procesowe, dowody przedkładane w postępowaniach sądowych;
 • umowy, dokumenty korporacyjne i inne dokumenty przedkładane organom w postępowaniach celnych i skarbowych;
 • dokumentacja w postępowaniach przetargowych.

Dla klientów fizycznych:

 • odpisy aktów stanu cywilnego oraz wyroków rozwodowych wydanych przez sądy zagraniczne;
 • dokumentacja w postępowaniach o przysposobienie (adopcję);
 • świadectwa, dyplomy i zaświadczenia do kontynuacji nauki lub uznania kwalifikacji zawodowych za granicą.

Chcesz przetłumaczyć coś innego? Prześlij swój dokument do wglądu.

Ważne: Tłumaczenia poświadczone, potocznie zwane „przysięgłymi” podlegają osobnym zasadom rozliczeń. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005 r., cenę tłumaczenia oblicza się w oparciu o każde rozpoczęte 1125 znaków ze spacjami w tekście docelowym (kliknij tutaj, żeby zobaczyć stronę, na której znajduje się dokładnie 1125 znaków). Ponieważ takie tłumaczenia sporządza się w nieco odmienny sposób niż tłumaczenia standardowe (np. opisuje się pieczęcie, znaki wodne, odręczne adnotacje, widoczne uszkodzenia oryginału), liczba znaków w tekście końcowym jest zazwyczaj wyższa niż w przypadku standardowych tłumaczeń pisemnych. By uniknąć niespodzianki przy odbiorze tłumaczenia, poproś o darmową wycenę przesyłając skan lub czytelne zdjęcie dokumentu do wglądu.

Tłumaczenia ustne – urząd, sąd, notariat

Kupno wymarzonego mieszkania? Umowa spółki? Pełnomocnictwo? Tu potrzebny będzie tłumacz przysięgły. Nie wszyscy tłumacze przysięgli lubią i potrafią wykonywać tłumaczenia ustne, a wielu klientów traktuje korzystanie z ich usług jak zło konieczne. Jeśli tłumacz duka, akt się przeciąga, nikt niczego nie rozumie – czas na zmianę! Profesjonalny tłumacz przysięgły z odpowiednią wiedzą i warsztatem zapewni, że czynność przebiegnie szybko, sprawnie i bez nieporozumień.

Napisz, by uzyskać więcej informacji.

Dla spółek i instytucji:

 • tłumaczenie czynności notarialnych:
  • umowy spółek,
  • umowy sprzedaży udziałów lub akcji,
  • umowy dotyczące finansowania,
  • obsługa Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy,
  • pełnomocnictwa,
  • umowy przedwstępne i przyrzeczone kupna i sprzedaży nieruchomości,
  • służebności i inne czynności dotyczące nieruchomości,
  • oświadczenia z art. 777 kpc.
 • tłumaczenie podczas posiedzeń sądu w sprawach cywilnych.

Coś innego? Zapytaj o usługę.

Dla klientów fizycznych:

 • U notariusza:
  • umowy przedwstępne i przyrzeczone kupna i sprzedaży nieruchomości (umowa deweloperska, umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia prawa własności);
  • umowy majątkowe małżeńskie (rozdzielność majątkowa);
  • pełnomocnictwa;
  • testamenty;
  • darowizny.
 • W urzędzie:
  • ślub;
  • złożenie zapewnień przed Kierownikiem USC w celu zawarcia małżeństwa;
  • uznanie ojcostwa dziecka narodzonego oraz dziecka w łonie.

Elektroniczne tłumaczenia poświadczone z podpisem kwalifikowanym

Potrzebujesz tłumaczenia poświadczonego, ale będziesz składać je w formie elektronicznej? Od niedawna ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego zezwala na wydawanie tłumaczeń przysięgłych w formie plików z podpisem kwalifikowanym. W przeciwieństwie do skanu tłumaczenia papierowego, elektroniczne tłumaczenie poświadczone z podpisem kwalifikowanym ma moc oryginału. Sprawdzi się idealnie w postępowaniu przetargowym, postępowaniu wizowym czy o uznanie kwalifikacji zawodowych.